Vrijwilligers gezocht

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers!

Omdat geneesmiddelenonderzoek afhankelijk is van vrijwilligers zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers.

Vrijwilligers

Geneesmiddelenonderzoek is voor een zeer groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Zonder de belangrijke bijdrage van vrijwilligers kunnen de eigenschappen van een onderzoeksmiddel niet worden onderzocht en kan het onderzoeksmiddel niet op de markt beschikbaar komen.

QPS is daarom altijd op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan geneesmiddelenonderzoek. In principe kan iedereen deelnemen aan geneesmiddelenonderzoek. Het hangt echter af van de specifieke selectiecriteria die voor de onderzoeken gelden.

Eisen

In de meeste gevallen zoeken we gezonde vrijwilligers vanaf 18 jaar, maar ook vrijwilligers met symptomen en/of aandoeningen zoals suikerziekte, overgewicht, astma of alzheimer kunnen in bepaalde onderzoeken deelnemen. Voor alle onderzoeken dient u Nederlands te kunnen lezen, spreken en begrijpen. De selectiecriteria voor deelname aan een geneesmiddelenonderzoek kunt u lezen in de onderzoeksinformatie bij onze onderzoeken.

Bekijk onze onderzoeken Direct inschrijven