Vergoeding

Wat ontvang je voor deelname aan één van onze onderzoeken?

De vergoeding van deelname aan geneesmiddelenonderzoek is afhankelijk van het onderzoek.

De vergoeding

Bij deelname aan geneesmiddelen onderzoek ontvang je een vergoeding. Dit komt neer op ongeveer €100 tot €170 bruto per dag, exclusief reiskosten. De vergoeding wordt per onderzoek berekend en de hoogte is afhankelijk van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de lengte van het onderzoek (hoe lang blijf je in de kliniek) of de frequentie van medische handelingen. De hoogte van de vergoeding heeft niets te maken met een mogelijk risico van het onderzoek. De tarieven die gehanteerd worden voor geneesmiddelen onderzoek in Nederland zijn landelijk afgesproken en goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Reiskosten

Je ontvangt een reiskostenvergoeding voor ieder bezoek aan QPS. Deze reiskostenvergoeding is gebaseerd op de afstand van je woonadres tot het onderzoekscentrum van QPS. Per kilometer ontvang je een vergoeding van € 0,19 met een maximum van 420 km per enkele reis (volgens de ANWB routeplanner). Uitbetaling vindt plaats binnen 4 weken.

Je ontvangt geen reiskostenvergoeding wanneer je te laat op de keuringsafspraak verschijnt (zonder aantoonbare legitieme reden) of geen geldig identificatiebewijs meebrengt en hierdoor niet gekeurd kunt worden. Daarnaast ontvang je ook geen reiskostenvergoeding wanneer je afgekeurd wordt vanwege een positieve drugs- of alcoholtest.

Inkomsten uit arbeid

Genoemde bedragen zijn bruto bedragen. Volgens de wetgeving is QPS verplicht de vergoedingen op te geven aan de Belastingdienst. Het is jou verplichting de vergoeding op te geven als inkomsten uit arbeid. Omdat reiskosten niet altijd zijn belast, adviseren wij je bonnetjes/vervoersbewijzen en dergelijke te bewaren.

Nederlandse verblijfsvergunning

De vergoeding die je krijgt voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek wordt in Nederland gezien als inkomsten uit werk. Dit houdt in dat als niet Nederlander dezelfde regels gelden voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek dan voor elk ander werk. Ben je een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, Ijsland of Zwitserland dan mag je vrij werken in Nederland en heb je geen vergunningen nodig. Als staatsburger van alle andere landen geldt dat je een Nederlandse verblijfsvergunning van het IND nodig hebt waar op staat: arbeid is vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning (twv) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (gvva) zijn niet geldig voor deelname. Deze worden door de werkgever aangevraagd en zijn dan ook alleen geldig voor het werk waarvoor ze zijn aangevraagd.

Bekijk onze onderzoeken Direct inschrijven