Privacyverklaring

Twee mannelijke en vrouwelijke deelnemer zijn aan het sjoelen in de QPS kliniek
Twee mannelijke en vrouwelijke deelnemer zijn aan het sjoelen in de QPS kliniek

Privacyverklaring

QPS Netherlands BV, gevestigd aan de Petrus Campersingel 123, 9713 AG  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

QPS Netherlands BV
Petrus Campersingel 123
9713 AG Groningen
Telefoonnummer: 050-8200483

De Functionaris voor Gegevensbescherming van QPS Netherlands BV is te bereiken via het e-mailadres [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken en gebruiken

QPS Netherlands BV verzamelt uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor je deelname aan geneesmiddelenonderzoek. QPS Netherlands BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij je aanmelding voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek. Voor het verwerken van je persoonsgegevens vragen we je uitdrukkelijke toestemming. Je kunt die gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij tijdens en na je aanmelding verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonlijke en medische gegevens die je actief verstrekt door het inschrijfformulier voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek in te vullen, in correspondentie en telefonisch, voor zover het voor QPS noodzakelijk is om deze gegevens te verwerken.
 • Gegevens over je persoonlijke voorkeuren voor deelname aan geneesmiddelenonderzoek bij QPS.
 • Bankrekeningnummer
 • Documentnummer van je ID bewijs

Een selectie van deze gegevens gebruiken wij, in combinatie met informatie over je online gedrag (website, e-mail, social media), in online tools om met je te communiceren en onze communicatie en marketing op je voorkeuren af te stemmen. Deze gegevens worden gebruikt in marketingtools zoals Facebook, Google, ActiveCampaign, Snapchat en Calendly (zowel binnen als buiten de Europese Unie gehost). Op basis van jouw gegevens en online gedrag sturen wij via deze tools o.a. berichten met informatie over QPS, geneesmiddelenonderzoek in het algemeen, de lopende onderzoeken en specifiek over jouw aanmelding. Ook stemmen wij, indien je akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies, de online advertenties af op jouw voorkeuren en online gedrag.

Vanuit onze websites en de eerder genoemde tools komen jouw gegevens in ons beveiligde CRM ClinSpark en in een beveiligde Google Docs omgeving terecht. Deze systemen helpen ons om jouw aanmelding te verwerken en op te volgen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

QPS Netherlands BV verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek waarvoor je je bij QPS hebt aangemeld.
 • Verzenden van updates via e-mail of SMS over met name nieuwe onderzoeken.
 • Het afstemmen van communicatie en marketing op je persoonlijke voorkeuren.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor je aanmelding en deelname aan geneesmiddelenonderzoek.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • QPS Netherlands BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te verstrekken aan de Belastingdienst voor je belastingaangifte.

De grondslag voor de genoemde verwerking is de door jou uitdrukkelijk gegeven toestemming die je hebt gegeven in het kader van de overeenkomst met QPS. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

QPS Netherlands BV bewaart de door jou verstrekte gegevens, en de gegevens die tijdens onderzoeken zijn verkregen, minstens 25 jaar in de database. De gegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken worden verkregen worden korter bewaard. De informatie hierover volgt verderop in deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

QPS Netherlands BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van QPS Netherlands BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

QPS Netherlands BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

QPS Netherlands BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor de websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. QPS Netherlands BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we content en advertenties op jouw behoeftes kunnen afstemmen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze zijn bijvoorbeeld nodig voor een goede werking van de website, voor adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van gebruikte cookies:

Wie

Naam

Bewaartermijn

Linkedin/Microsoft BizoID 30 dagen
lang sluiten browser
UserMatchHistory 1 maand
lidc 1 dag
Bing/Microsoft MUID ~1 jaar
MUIDB ~1 jaar
browser-update.org __cfduid 1 jaar
Criteo uid 1 jaar
Doubleclick/Google IDE ~1 jaar
Facebook fr 3 maanden
_dc_gtm_UA-20397325-1 1 minuut
cto_lwid ~1 jaar
Facebook _fbp 3 maanden
Google _ga 2 jaar
_gid 1 dag
Mailmunch _mailmunch_visitor_id 1 jaar
mailmunch_second_pageview 1 jaar
ActiveCampaign _ 2 jaar
Calendly _ 2 jaar
Snapchat _ 1 jaar

Het is mogelijk dat sommige cookies op onze website geen betrekking hebben op ons of niet door ons worden beheerd. Wanneer je een pagina bezoekt waarop de inhoud van bijvoorbeeld Twitter of Facebook is opgenomen, kunnen deze dienstverleners hun eigen cookies op uw webbrowser plaatsen. Wij hebben geen zeggenschap over het gebruik van deze cookies en kunnen er geen toegang toe verkrijgen als gevolg van de manier waarop cookies werken, aangezien uitsluitend de partij die de cookies oorspronkelijk heeft geplaatst toegang tot die cookies kan verkrijgen.
Cookies van derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (indien je niet deelneemt aan onderzoek). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door QPS Netherlands BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

QPS Netherlands BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Wij stellen het op prijs als je de klacht eerst bij ons meldt via [email protected]. Wij doen er alles aan het probleem met je op te lossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

QPS Netherlands BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via , [email protected] of het contactformulier op de website. QPS Netherlands BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. TLS staat voor Transport Layer Security, een encryptieprotocol voor de authenticatie en beveiliging van gegevens die via het internet verzonden worden.
 • Databases van QPS Netherlands BV die persoonsgegevens bevatten, beschikken over een beveiligde toegang. De gegevens in deze databases zijn enkel voor daartoe gerechtigde QPS Netherlands BV medewerkers toegankelijk.
 • Versie 1.0 28 februari 2019.