Algemene Voorwaarden

Mannelijke en vrouwelijke deelnemer liggend op bed terwijl zij iets ontspannends voor zichzelf doen.
Mannelijke en vrouwelijke deelnemer liggend op bed terwijl zij iets ontspannends voor zichzelf doen.

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 28-02-2019

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u www.qpsvrijwilliger.nl gebruikt.

  1. Door gebruik van de website van QPS Netherlands BV gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Wanneer u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.
  2. Door het gebruik van de website en het aanmelden voor een onderzoek gaat u akkoord met de privacyverklaring.

a) Doel en rechtsgeldigheid van Algemene Voorwaarden.

b) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen QPS en haar klanten.

  1. Copyright.

a) Copyright © [2019, QPS holdings BV].

b) Wij hebben controle en zijn eigendom van alle copyright en andere rechten op onze website.

c) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van QPS is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.qpsvrijwillger.nl op enigerlei wijze te verspreiden. 

  1. Licentie voor websitegebruik.

a) U mag pagina’s bekijken vanaf een webbrowser.

b) Pagina’s downloaden van onze website voor het cachen van een webbrowser.

c) U mag pagina’s printen van onze website.

d) U mag de website gebruiken voor eigen gebruik en niet voor andere doeleinden.

  1. Disclaimer.

a) QPSvrijwilliger.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Qpsvrijwilliger.nl geeft geen garanties die voorkomt uit het gebruik van haar diensten.

b) QPS draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een database dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag.

  1. Veranderingen.

Wij hebben het recht om de Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te vervangen. 

  1. Contact. Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

a) Via post

b) Via het contactformulier op onze website

c) Via telefoon

d) Via mail

  1. Details

Universitait Medisch Centrum Groningen, Biotech Center

Hanzeplein 1 – ingang 53

9713 GZ Groningen